Kurban KARADAĞ
Yüksekokul Sekreteri

 

 

Haydar CANIBEK  Nevin DOĞAN GÜRAKAN Ayşegül DURUKAN
Taşınır ve Kayıt KontrolYetkilisi  Öğrenci İşleri Yazı İşleri-Personel İşleri
Zihni HATTABOĞLU Yağmur TUTAK
Teknisyen Hizmetli